کد مطلب : 75255 تاریخ مطلب : 1401/07/22

جلسه کارگروه برگزاري نمايشگاه توانمندي هاي بانوان استان قم در سالن جلسات حوزه رياست اتاق اصناف مرکز استان قم در تاريخ 1401/07/21 برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف در اين جلسه قوانين و ضوابطي که به منظور برگزاري اين نمايشگاه مي بايست مورد توجه قرار گيرد به اطلاع مسئولين مربوطه رسانده شد .
نیمتا روزنامه های صبح کشور