کد مطلب : 75254 تاریخ مطلب : 1401/07/21

بررسي نرخ مشاورين املاک جهت اجراي مصوبه هيئت وزيران

جلسه بررسي نرخ مشاورين املاک جهت اجراي مصوبه هيئت وزيران، به منظور ساماندهي بازار مسکن در تاريخ 1401/07/21 با حضور معاون امور مالياتي جناب آقاي حاج علي محمدي و سرپرست اداره امور اصناف و تشکل هاي صنفي جناب آقاي حسيني يحيايي و رياست محترم اتحاديه املاک جناب آقاي محمدي در دفتر رياست محترم اتاق اصناف جناب آقاي حميد خرمي با حضور ايشان برگزار گرديد .

نیمتا روزنامه های صبح کشور