کد مطلب : 75252 تاریخ مطلب : 1401/07/21

مشارکت اتاق اصناف مرکز استان قم در برپايي نمايشگاه بزرگ فصل شيدايي

اتاق اصناف مرکز استان قم با برپايي ايستگاه صلواتي در نمايشگاه بزرگ فصل شيدايي پذيرايي از بازديدکنندگان اين نمايشگاه را عهده دار شد

نیمتا روزنامه های صبح کشور