کد مطلب : 75250 تاریخ مطلب : 1401/07/21

گردهمايي گروه هاي جهادي استان قم در سالن همايش اتاق اصناف مرکز استان قم

ميزباني اتاق اصناف مرکز قم از شهيد گمنام عمليات کربلاي 5 - منطقه شلمچه

نیمتا روزنامه های صبح کشور