کد مطلب : 75137 تاریخ مطلب : 1401/05/02

ممنوعيت پوشش تي‌شرت براي فروشندگان واحدهاي صنفي قم کذب محض است

حميد خرمي رييس اتاق اصناف استان قم، اخبار منتشر شده در فضاي مجازي و برخي رسانه ها به نقل در خصوص ممنوعيت استفاده از تي شرت براي فروشندگان واحد‌هاي صنفي اين استان را تکذيب و آن را يک اشتباه اطلاع رساني قلمداد کرد.

وي در اين خصوص گفت: برخي خبرگزاريها در فضاي مجازي اکاذيبي را به اينجانب منتسب و منتشر کرده اند که تماماً غير واقعي و تحريف حقيقت بوده است.

خرمي ضمن تقدير از تلاش عموم اهالي رسانه که سعي در انعکاس واقعيت هاي جامعه دارند، افزود: متاسفانه در کنار خبررساني هاي صحيح، گاهي شاهد انعکاس سهوي يا عمدي برخي مطالب به شکل نادرست هستيم که انتظار مي رود اهالي رسانه در اين زمينه دقت بيشتري داشته باشند تا اعتماد افکار عمومي به رسانه ها، حفظ شود. بويژه آن که مي دانيم برخي رسانه هاي معاند خارج کشور، در کمين نشسته اند تا از هر نکته کوچکي، براي سياه نمايي استفاده کنند

وي افزود: کسبه محترم قم همواره به اصول و ارزشهاي اسلامي پايبند بوده اند و خود به خوبي واقف هستند که در محل کار خود از چه پوششي استفاده کنند. به نظر ميرسد برخي افراد با صحنهسازي و سياه نمايي و انتساب عناوين کذايي به اتاق اصناف قم سعي در تخريب حيثيت اجتماعي اتاق اصناف قم را دارند.

خرمي افزود: جامعه ايران امروزه بيش از هر زمان ديگري به آرامش نياز دارد و همگي بايد تلاش کنيم با رعايت مسووليت هاي قانوني خود، از ايجاد التهاب بي مورد در کشور جلوگيري کنيم.

وي افزود: به رغم اختيارات قانوني که براي مراجعه به مراجع قضايي داريم، ترجيح مي دهيم رسانه اي که با بي دقتي خود موجب انتشار اين خبر نادرست شده است، خود به تصحيح مناسب آن اقدام کند و در بازنشر خبر اصلاحي خود نيز بکوشد تا نيازي به شکايت قضايي نباشد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور