کد مطلب : 75095 تاریخ مطلب : 1401/04/06

جلسه شوراي تخصصي امر به معروف و نهي از منکر اصناف برگزار شد

حلسه شوراي تخصصي امر به معروف و نهي از منکر اصناف با حضور حميد خرمي رئيس اتاق اصناف ، حجت الاسلام گرجي دبير شوراي امر به معروف و نهي از منکر قم، سرهنگ گوديني رئيس اداره نظارت بر اماکن و نمايندگان سازمان صمت پليس امنيت اخلاقي،بسيج اصناف و اتحاديه هاي فروشندگان پوشاک و آرايشگران زنانه در سالن جلسات اتاق اصناف قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف قم، در اين جلسه ضمن تاکيد و ضرورت اجراي فريضتين امر به معروف و نهي از منکر در اصناف و تشکيل شوراهاي تخصصي در اتحاديه ها. گزارشي از اقدامات اتاق اصناف و مرکز نيکوکاري اصناف ارايه شد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور