کد مطلب : 75089 تاریخ مطلب : 1401/04/02

تقدير از چند واحد صنفي تحت عنوان کاسب امين

به مناسبت روز اصناف، از چند واحد صنفي نمونه تحت عنوان کاسب امين تقدير به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف قم، همزمان با يکم تيرماه روز ملي اصناف، دکتر حاجي زاده معاون امنيتي، سياسي استاندار قم مهندس ابدالي رييس سازمان صمت قم، مهندس پروان معاون سازمان صمت، حميد خرمي رئيس اتاق اصناف و اقايان محمودي عضو هيئت رييسه و تفني مشاور عالي اتاق با حضور در چند واحد صنفي، از متصديان ان ها تقدير به عمل آوردند.

موضوعاتي همچون رعايت انصاف، عملکرد شايسته و انقلابي و رعايت قوانين صنفي ملاک و معيار تقدير قرار گرفته بود.

همچنين در اين روز جمعي از مسئولان از جمله رييس سازمان بسيج اصناف و رييس اداره نظارت بر اماکن نيز ديداري با رييس و اعضاي هيئت رييسه اتاق داشتند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور