کد مطلب : 75087 تاریخ مطلب : 1401/03/31

کارگاه آموزشي آشنايي با قوانين نظام صنفي ويژه اعضاي کميسيون هاي اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي برگزار شد

کارگاه آموزشي آشنايي با قوانين نظام صنفي ويژه اعضاي کميسيون هاي اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي در راستاي افزايش توانمندي و مهارت تخصصي روز سه شنبه 31 خرداد ماه در سالن اقتصاد اتاق اصناف قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف مرکز استان قم،يکي از برنامه هايي که در اتاق اصناف قم پيش بيني و عملياتي شده است برگزاري دوره هاي آموزشي براي صنوف و همچنين اتحاديه هاي صنفي است.

بر اساس اين گزارش و در راستاي مصوبات کميسيون نظارت مبني برآموزش اتحاديه ها،چندين دوره آموزشي در مباحث مربوط به قوانين نظا م صنفي براي روسا و اعضاي هيات مديره اتحاديه ها و همچنين مديران اجرايي در اتاق اصناف قم برگزار شده است.

اين گزارش حاکي است، به همين منظور کارگاه آموزشي آشنايي با قوانين نظام صنفي ويژه اعضاي کميسيون هاي اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي در راستاي افزايش توانمندي و مهارت تخصصي روز سه شنبه 31 خرداد ماه در سالن اقتصاد اتاق اصناف قم برگزار شد که در ان اقاي مهر آور مشاور حقوقي اتاق اصناف قم ، ضمن اشاره به مباحثي در خصوص قوانين نظام صنفي،توضيحاتي در خصوص وظايف کميسيون ها ارائه داد و در پايان حاضرين نيز سوالاتي مطرح نمودند که پاسخ لازم داده شئد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور