کد مطلب : 75078 تاریخ مطلب : 1401/03/30

کاهش صادرات فرش ايران به 64 ميليون دلار در چهار سال گذشته

مجمع تشکل‌هاي فرش دستباف ايران با اشاره به کاهش صادرات فرش ايران از 426 ميليون دلار به 64 ميليون دلار در چهار سال گذشته، رفع موانع صادرات اين کالا و اصلاح فرايند‌ها را خواستار شد.

در اطلاعيه مجمع تشکلهاي فرش دستباف ايران به مناسبت برگزاري سومين اجلاسيه اين مجمع، آمده است: در اين اجلاسيه، موانع توليد و صادرات فرش ايران مطرح ميشود که اميدواريم براي رفع آنها اقدام عاجلي صورت گيرد.

اين مجمع با اشاره به محدوديت در ورود فرشهاي ايراني به کشور،گفت: اين مساله به دليل پرداخت حقوق و عوارض کلان توجيه اقتصادي ندارد، و انباشت فرشهاي فروش نرفته و تزايد عرضه سبب کاهش ارزش در بازارهاي خارجي شده است.

بيانيه در ادامه گفت: ارائه خدمات قاليشويي و مرمت به فرشهايي که ساليان پيش صادر شده، ممکن نيست در نتيجه علاوه بر اينکه سود حاصل از اين فعاليت به کيسه ترکيه و پاکستان سرازير شده، از يک سو مهاجرت نيروي کار متخصص ايراني در حوزه مرمت به اين دو کشور و از سوي ديگر موج بيکاري فعالان ارائه خدمات قاليشويي و مرمت نيز آغاز شده است.

مجمع فرش دستباف همچنين با اشاره به انتقال فرآيندهاي تمديد کارت بازرگاني از سامانه اتاق بازرگاني به سامانه جامع تجارت و اصرار براي ارائه کد رهگيري اجارهنامه يا سند ملکي محل کسب براي بازرگانان،مي گويد: فرآيند تمديد کارت بازرگاني تعداد کثيري از صادرکنندگان فرش با اخلال مواجه شده، بر اين اساس خواسته صريح و مشخص مجمع تشکلهاي فرش ايران رفع کلي اين مانع يا دست کم، پذيرش سابقه فعاليت و کارت بازرگاني با ارائه اسناد مثبته به تشخيص تشکل ملي در بخش خصوصي است.

توليد فرشهاي ابريشم ماشيني دستبافت گونه يکي از موضوعهاي چالش برانگيز اعلام کرد وگفت: اين موضوع علاوه بر مواد اوليه مصنوعي، اعتماد مخاطبان و مشتريان را به شدت مخدوش ميکند که جبران آن به سادگي امکان پذير نيست، از اين رو خواسته مجمع تشکلهاي فرش دستباف ايران الزام قانوني توليدکنندگان و عرضهکنندگان به تاکيد و تصريح به ماشيني بودن اين فرشها در خود فرش، فاکتورها و ساير اسناد قابل ارائه به مشتري و پيگيرد قانوني در صورت سرپيچي از اين امر است.

در بخش پاياني اين بيانيه، اعضاي مجمع تشکلهاي فرش دستباف ضمن تاکيد بر اهميت راهبردي فرش دستباف و نقش سازنده آن در حفظ اشتغال مولد روستايي و توسعه فرهنگي و اقتصادي کشور به تبعات نامبارک و ناگوار تداوم بيمهري و بياعتنايي به اين موهبت بدون جايگزين در اين سرزمين هشدار داده وگفت: اميدواريم مسئولان کشور در اين شرايط خطير بسيار بيش از گذشته به خاموشي اين شمع روشنگر در سراسر پهنه جغرافيايي ايران حساس باشند و از اين ظرفيت بيبديل آنچنان که بايد بهره ببرند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نیمتا روزنامه های صبح کشور