کد مطلب : 75059 تاریخ مطلب : 1401/03/19

بهره گيري از ظرفيت اتاق اصناف و اداره کل فني و حرفه اي در خصوص آموزش و افزايش سطح دانش و مهارت هاي عمومي و تخصصي نيروي کار

جلسه بهره گيري از ظرفيت اتاق اصناف و اداره کل فني و حرفه اي در خصوص آموزش و افزايش سطح دانش و مهارت هاي عمومي و تخصصي نيروي کاربا حضور حبيبي ماچياني مدير کل محترم دفتر آموزشگاه هاي آزاد و مشارکت هاي مردمي سازمان آموزش فني وحرفه‌اي کشور، آقاي تقي پور مدير کل آموزش فني و حرفه اي قم، اقاي خليلي معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره کل آموزش فني و حرفه اي، آقاي خرمي رئيس اتاق اصناف قم، آقاي محموديان عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ، آقاي تفتي مشاور عالي اتاق اصناف و آقاي محمدي مبارز مسئول مرکز آموزش اصناف در سالن جلسات اتاق اصناف قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف قم، در اين جلسه پيرامون موضوعاتي همچون تربيت نيروي کار جهت ارتقاء سطح خدمات اقتصادي . آماده سازي نيروي انساني براي ورود به جامعه صنفي . ارتقاء مهارت هاي عمومي و ضمن کار شاغلين اصناف استان قم . بهره گيري از ظرفيت صنوف، تشريح دستورالعمل مهارت آموزي در محيط کار واقعي .. مشارکت اتاق اصناف در مسابقات ملي مهارت بحث و بررسي شد

نیمتا روزنامه های صبح کشور