کد مطلب : 75007 تاریخ مطلب : 1401/03/09

اطلاعيه شركت در انتخابات اتحاديه صنف الکتريک و تابلوسازان قم (نوبت دوم)

اطلاعيه شركت در انتخابات اتحاديه صنف الکتريک و تابلوسازان قم (نوبت دوم)

در اجراي ماده 11 آئين نامه اجرائي انتخابات هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي
، بدينوسيله از كليه اعضاء داراي پروانه کسب دعوت بعمل مي آيد تا در روز چهارشنبه مورخ 11/03/1401 از ساعت 9 صبح الي 12با در دست داشتن اصل يا تصوير پروانه كسب و يا كارت شناسايي معتبر جهت انتخـاب 5 نفـر از بين داوطلبان عضويت در هيئت مديره و يک نفر از بين داوطلبان بازرس آن اتحاديه حضور يابند.

محل برگزاري انتخابات:

بلوار 15 خرداد جنب سازمان حج و زيارت ، مجتمع اداري اصناف

ضمناً بر اساس تبصره ماده 13 آئين نامه اجرائي اعطاي وكالت و يا نمايندگي جهت دادن راي ممنوع است .

اســــــامي داوطلبين عضويت در هيات مديره

1ـ محمد اسماعيل زاده

2- فرهنگ حسين زاده

3- سيدمجتبي رضوي نژاد

4- مهدي فيروزي

5 ـ حسين کاظمي قمي

6 ـ مجيد کريمي

7- حسينعلي نصيري

اسامي داوطلبين بازرس

1- عباس غفوري قمي

2- مهدي فراهاني

(( هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي شهر قم ))

نیمتا روزنامه های صبح کشور