کد مطلب : 74536 تاریخ مطلب : 1400/07/16

آگهي شركت در انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل سبک و سنگين قم

آگهي شركت در انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل سبک و سنگين قم

در اجراي ماده 11 آئين نامه اجرائي انتخابات هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي ، بدينوسيله از كليه اعضاء داراي پروانه کسب دعوت بعمل مي آيد تا در روز يکشنبه مورخ 18 /07/1400 از ساعت 9 صبح الي 12 با در دست داشتن اصل پروانه كسب و يا كارت عضويت جهت انتخـاب 5 نفـر از بين داوطلبان عضويت در هيئت مديره و يک نفر از بين داوطلبان بازرس آن اتحاديه حضور يابند.

محل برگزاري انتخابات:

بلوار 15 خرداد جنب سازمان حج و زيارت ، مجتمع اداري اصناف

ضمناً بر اساس تبصره ماده 13 آئين نامه اجرائي

اعطاي وكالت و يا نمايندگي جهت دادن راي ممنوع است .

اســــــامي داوطلبين عضويت در هيات مديره

1ـ سيده سميرا بابايي

2- محمدرضا توکلي

3- ابوالفضل جوادزاده

4- جواد خاني

5 ـ محمدرضا خاني

6 ـ حامد سلامت

7 ـ محمد کاشي پزان

8 ـ محمود کمالي

9 ـ رضا مهدي ملکي

اسامي داوطلبين بازرس

  • 1-محسن آقايي
  • 2-هادي اکبري
  • 3-علي ديهيمي

(( هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي شهر قم ))