کد مطلب : 74517 تاریخ مطلب : 1400/07/04

ديدار با خانواده شهيدان ملائي همزمان با هفته دفاع مقدس

توسط بسيجيان پايگاه شهيد موحدي مقدم سازمان بسيج اصناف وبازاريان ديداروسرکشي از خانواده شهيدان ملائي انجام شد.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف قم، در ايام هفته دفاع مقدس برنامه هاي مختلفي به همت اتاق اصناف قم و سازمان بسيج اصناف با همکاري پايگاههاي بسيج اصناف پيش بيني و در حال اجرا مي باشد که يکي از آن ها ديدار و سرکشي از خانواده معظم شهدا و ايثار گران ميباشد

بر اساس اين گزارش: همزمان باچهارمين روز هفته دفاع مقدس ازخانواده معظم شهيدان ملائي که از شهداي صنف شيشه بر و نانوا بودند، توسط بسيجيان پايگاه شهيد موحدي مقدم سازمان بسيج اصناف وبازاريان ديداروسرکشي انجام گرديد .