کد مطلب : 74509 تاریخ مطلب : 1400/06/29

قابل توجه اعضاي محترم اتحاديه صنف مشاورين املاک و مستغلات قم

قابل توجه اعضاي محترم اتحاديه صنف مشاورين املاک و مستغلات قم

در اجراي آئين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 22 قانون نظام صنفي و با عنايت به پايان مسئوليت هيات مديره اتحاديه صنف مشاورين املاک و مستغلات قم و لزوم برگزاري انتخابات جديد بدينوسيله از كليه اعضاي صنف كه داوطلب عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه مي باشند تقاضا دارد با در دست داشتن مدارك ذيل از ابتداي وقت اداري روز سه شنبه مورخ 30/06/1400 لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 08/07/1400 به مدت 10 روز به محل اتحاديه واقع در بلوار 15 خرداد، مجتمع اداري اصناف، طبقه همکف مراجعه و نسبت به ثبت نام در سامانه ايرانيان اصناف اقدام نمايند.

تبصره: داوطلبان حائز شرايط مکلفند پس از ثبت نام به همراه مدارک (اصل و کپي) به هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در بلوار 15 خرداد جنب کوچه شماره 2 طبقه همکف اتاق 107 مراجعه و نسبت به دريافت و تکميل پرسشنامه اقدام نمايند.

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام :

1 اصل و كپي پروانه كسب معتبر 1 برگ

2 اصل و كپي شناسنامه 1 برگ

3 - اصل و كپي كارت ملي 1 برگ

4- اصل و کپي مدرک تحصيلي يا اعتبارنامه 1 برگ

5- گواهي عدم اعتياد 1 برگ

6-عكس 4×3 جديد 2 قطعه

تــــذكر :

1- داشتن پروانه كسب معتبر دائم

2ـ داوطلب موظف است شخصاً نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايد .

3. داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه

4. حداکثر سن در زمان ثبت نام 75 سال مي باشد.

هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي