کد مطلب : 74480 تاریخ مطلب : 1400/06/17

قابل توجه اعضاي محترم اتحاديه صنف پارچه فروشان قم و اتحاديه صنف فروشندگان فرش ماشيني، موکت و تزئينات قم

قابل توجه اعضاي محترم اتحاديه صنف پارچه فروشان قم و اتحاديه صنف فروشندگان فرش ماشيني، موکت و تزئينات قم

در اجراي بند 8 مصوبه کميسيون نظارت مورخ 11/10/1399 (سيزدهمين جلسه) موضوع ادغام اتحاديه صنف پارچه فروشان قم و اتحاديه صنف فروشندگان فرش ماشيني، موکت و تزئينات قم و تشکيل اتحاديه صنف فروشندگان پارچه، فرش ماشيني، موکت و تزئينات قم و لزوم برگزاري انتخابات جديد ، بدينوسيله از كليه اعضاي آن صنف كه داوطلب عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه مي باشند تقاضا دارد با در دست داشتن مدارك ذيل از ابتداي وقت اداري روز شنبه مورخ 20/06/1400 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 03/07/1400 به مدت 15 روز به محل هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در بلوار 15 خرداد جنب کوچه شماره 2 طبقه همکف اتاق 107 مراجعه و نسبت به دريافت و تکميل پرسشنامه اقدام نمايند .

تبصره: داوطلبان حائز شرايط مکلفند با مراجعه به نشاني سامانه http://election.iranianasnaf.ir و يا مراجعه به دفتر اتحاديه نسبت به بارگذاري تصوير مدارک خود (شناسنامه، کارت­ملي، مدرک تحصيلي يا اعتبارنامه، پروانه کسب و عکس پرسنلي) جهت ثبت­نام اقدام نمايند.

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام :

1 اصل و كپي پروانه كسب معتبر 1 برگ

2 اصل و كپي شناسنامه 1 برگ

3 - اصل و كپي كارت ملي 1 برگ

4- اصل و کپي مدرک تحصيلي يا اعتبارنامه 1 برگ

5- گواهي عدم اعتياد 1 برگ

6-عكس 4×3 جديد 2 قطعه

تــــذكر :

1- داشتن پروانه كسب معتبر دائم

2ـ داوطلب موظف است شخصاً نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايد .

3. داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه

4. حداکثر سن در زمان ثبت نام 75 سال مي باشد.

هيـــات اجـرائـي بـرگزاري انتخـابـات اتحـاديـه هـاي صنفـي شهـر قــم