کد مطلب : 74425 تاریخ مطلب : 1400/05/24

نانوايان و مربيان آموزشگاههاي راهنمايي و رانندگي واکسينه مي شوند

پيرو ئرخواست اتاق اصناف قم جهت واکسيناسيون نانوايان و مربيان آموزشگاههاي راهنمايي و رانندگي در نودو نهمين جلسه ستاد پيشگيري ،هماهنگي و عمليات پاسخ به بحران استان قم واکسيناسيون نانوايان و مربيان آموزشگاههاي راهنمايي و رانندگي به تصويب رسيد.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف قم، نودونهمين جلسه ستاد پيشگيري ،هماهنگي و عمليات پاسخ به بحران استان قم به رياست دکتر سرمست استاندار قم و با حضور معاونين استاندار و اعضائ ستاد تشکيل شد که در ان بحث و بررسي پيرامون موضوعات مرتبط با بيماري کرونا صورت گرفت.

در اين جلسه موضوعات و مواردي به تصويب رسيد که واکسيناسيون نانوايان و مربيان آموزشگاههاي راهنمايي و رانندگي يکي از ان ها بود که مقرر شده دانشگاه علوم پزشکي پيگيري ها ها براي اخذ مجوز هاي لازم را از وزات بهداشت در اين خصوص داشته باشد.