کد مطلب : 74407 تاریخ مطلب : 1400/05/17

ترکيب جديد هيات رييسه اتاق اصناف قم مشخص گرديد/خرمي رييس اتاق اصناف قم شد

جلسه ابلاغ اعتبار نامه رييس و اعضاء جديد هيات رييسه اتاق اصناف قم با حضور مهندس پروان معاون سازمان صمت قم،وفايي دبير کميسيون نظارت و رييس اداره اصناف و تشکل هاي صنفي و جمعي از مديران و مسئولان فرمانداري و سازمان صمت قم و هيات رييسه اتاق روز يکشنبه 17مرداد 1400 برگزار شد که طي ان اعضاء اعتبار نامه خود را دريافت نمودند.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف مرکز استان قم، دراين جلسه مهندس پروان معاون سازمان صمت ضمن گراميداشت ياد و خاطره حاج حسن احمدلو بر تعامل و همکاري اتاق اصناف با سازمان صمت واجراي دستورالعمل ها و قوانين نظام صنفي تاکيد کردند و اظهار داشت: نظارت بر اتحاديه هاي تحت پوشش ورعايت پروتکل هاي بهداشتي در واحد هاي صنفي در اولويت کاري اعضاي هيات رييسه جديد قرار گيرد .

در ادامه بيت الله کريمي نيز گزارشي از اقدامات هيات رييسه قبلي ارايه نمود.

لازم به ذکر است انتخابات داخلي هيات رييسه اتاق اصناف قم با حضور هيات اجرايي انتخابات برگزار و طي آن به ترتيب آقايان؛حميد خرمي به عنوان رييس، محمد رستمي نايب رييس اول،سيد ابراهيم صحفي نايب رييس دوم ، سيد مجيد فاطمي مجد دبير و بيت الله کريمي به عنوان خزانه دارانتخاب شده بودند