کد مطلب : 74399 تاریخ مطلب : 1400/05/12

اعضاي جديد هيات رييسه اتاق اصناف قم مشخص شدند

با برگزاري انتخابات داخلي، اعضاي جديد هيات رييسه اتاق اصناف قم مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف مرکز استان قم،انتخابات داخلي هيات رييسه اتاق اصناف قم با حضور هيات اجرايي انتخابات برگزار و طي آن به ترتيب آقايان؛حميد خرمي به عنوان رييس، محمد رستمي نايب رييس اول،سيد ابراهيم صحفي نايب رييس دوم ، سيد مجيد فاطمي مجد دبير و بيت الله کريمي به عنوان خزانه دارانتخاب شدند