کد مطلب : 72181 تاریخ مطلب : 1400/03/20

دعوت اتاق اصناف مرکز استان قم از ملت ايران براي مشارکت پرشور در انتخابات

اتاق اصناف مرکز استان قم با صدور پيامي ضمن تبريک فرارسيدن دهه کرامت؛ بر حضور پرشور ملت ايران و حماسه آفريني آنها در انتخابات تاکيد کرد و از جامعه بزرگ اصناف خواست تا با شور و نشاط انقلابي، همچون گذشته بصيرت خود مبني بر پايبندي به نظام را در روز جمعه، 28 خرداد با خلق حماسه سياسي در انتخابات به اثبات رسانند.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف مرکز استان قم در اين پيام آمده است

ملت آگاه و هوشيار ايران اسلامي همواره در همه بزنگاه هاي مهم تاريخي از امنيت، آرامش و سلامت اجتماعي در سايه همبستگي و پيوند خالصانه با ارزش هاي الهي و رهبري حکيم صيانت کرده و در سايه نظام برآمده از انقلاب اسلامي و در طول چهار دهه حاکميت مردم سالاري ديني، همه ارکان نظام را با راي خود تعيين کرده و در هر انتخابات با حضور پرشکوه خود به دوست و دشمن نشان داده که از حرکت در مسير مقاومت و استقامت بر آرمانها و اهداف خود پايدار است

برگزاري يک انتخابات باشکوه و با مشارکت حداکثري شهروندان، نقش بسيار مهمي در تثبيت پايههاي مردم سالاري و نظام جمهوري اسلامي دارد.حضور در انتخابات چون فريضه شهروندي تعريف شده و اقدامي بايسته قلمداد ميشود. اقدامي که ضامن بقا، توسعه پايدار و پيشرفت و تعالي مي باشد..

اصناف هم طي چهار دهه عمر با برکت جمهوري اسلامي، چون ديگر اقشار ملت شريف ايران همواره در صحنههاي مختلف انقلاب، جهاد و سازندگي حضوري اثربخش داشتهاند.

با عنايت به اهميت حضور يکپارچه و ميليوني ملت بزرگ ايران در انتخابات سرنوشت ساز 28 خرداد 1400،به يقين خانواده بزرگ اصناف کشور که بارِ بخش قابل توجهي از شکوفايي اقتصادي، اشتغالزايي، امنيتآفريني و … را به دوش کشيده و ميکشد، با شرکت در انتخابات در معادلات سياسي کشور دخيل بوده و با مشارکت حداکثري خود در انتخابات و انتخاب فرد اصلح، روزهاي سرنوشت سازي را براي کشور رقم خواهند زد و اين مهم تنها با همراهي و همدلي ميسر است.

حسن احمدلو رييس اتاق اصناف مرکز استان قم