کد مطلب : 6936 تاریخ مطلب : 1395/09/03

سازمان بسيج اصناف و بازاريان استان قم از بين کسبه،بازاريان و اعضاي اتحاديه هاي صنفي عضو بسيجي مي پذيرد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور