کد مطلب : 6933 تاریخ مطلب : 1395/09/03

بازرسي و نظارت اصناف

اصناف به عنوان يکي از اقشار بزرگ و تاثير گذار در فعاليتهاي اقتصادي مي باشد و در جهت اجراي برنامه هاي ساماندهي اصناف، همچنين ضرورت نظارت جدي و سازمان دهي شده بر عملکرد متصديان واحدهاي صنفي با هدف پاسخگويي به مطالبات و رسيدگي مردمي در اين ارتباط، واحدهاي بازرسي و نظارت اصناف تشکيل گرديده است.
چنانچه افراد شکايات يا گزارش تخلف از واحدهاي صنفي را داشته، مي توانند با شماره تلفن هاي 13- 37751212 مديريت بازرسي و نظارت براصناف قم تماس حاصل فرماييد و يا به صورت حضوري به بازرسي و نظارت اصناف قم مراجعه نمايند.
نشاني : قم- بلوار 15 خرداد- جنب سازمان حج و زيارت- طبقه زيرين حياط اتاق اصناف قم

نیمتا روزنامه های صبح کشور