کد مطلب : 6931 تاریخ مطلب : 1395/09/03

كميسيون امور اقتصادي

کميسيون امور اقتصادي؛

اين کميسيون براي بررسي و ارائه راهکارهاي لازم جهت تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي موضوع بند (م) ماده 37 قانون، بررسي مشکلات و نحوه اعمال سياست هاي تشويقي براي صنوف توليدي، ارتقاء بهره وري در توليد و صادرات کالا و عرضه خدمات، نرخ کالاها و خدمات، برگزاري نمايشگاه هاي صنفي، حراج ها، فروش فوق العاده، شناسايي نيازهاي بنگاه هاي کوچک و متوسط، افزايش سطح رقابت و تنظيم بازار، شفافيت عرضه و توزيع کالا تشکيل مي شود.

اعضاء محترم کميسيون امور اقتصادي اتاق اصناف قم:

· حسن بهرامي دوست (رئيس)

· محمدتقي پورنجاتي (نائب رئيس)

· سيدمسعود ميرئي(عضو)

· مجتبي محموديان (عضو)

· احمد زارع قمشه(عضو)

نیمتا روزنامه های صبح کشور