کد مطلب : 68902 تاریخ مطلب : 1399/11/11

قابل توجه اعضاء محترم اتحاديه صنف خواربار و لبنيات قم

قابل توجه اعضاء محترم اتحاديه صنف خواربار و لبنيات قم

در اجراي بند 6 مصوبه کميسيون نظارت مورخ 04/09/1399 موضوع ادغام اتحاديه صنف خواربارفروشان و اتحاديه صنف لبنيات سازان و لبنيات فروشان قم و تشکيل اتحاديه صنف خواربار و لبنيات قم و لزوم برگزاري انتخابات جديد ، بدينوسيله از كليه اعضاء آن صنف كه داوطلب عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه مي باشند تقاضا دارد با در دست داشتن مدارك ذيل از ابتداي وقت اداري روز شنبه مورخ 14/11/99 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 28/11/99 به مدت 15 روز به محل هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در بلوار 15 خرداد جنب کوچه شماره 2 طبقه همکف اتاق 107 مراجعه و نسبت به دريافت و تکميل پرسشنامه اقدام نمايند .

تبصره: داوطلبان حائز شرايط مکلفند با مراجعه به نشاني سامانه http://election.iranianasnaf.ir نسبت به تکميل پرسشنامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، کارت­ملي، مدرک تحصيلي يا اعتبارنامه، پروانه کسب و عکس پرسنلي خود جهت ثبت­نام اقدام نمايند.

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام :

1 اصل و كپي پروانه كسب معتبر 1 برگ

2 اصل و كپي شناسنامه 1 برگ

3 - اصل و كپي كارت ملي 1 برگ

4- اصل و کپي مدرک تحصيلي يا اعتبارنامه 1 برگ

5- گواهي عدم اعتياد 1 برگ

6-عكس 4×3 جديد 2 قطعه

تــــذكر :

1- داشتن پروانه كسب معتبر دائم

2ـ داوطلب موظف است شخصاً نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايد .

3. داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه

4. حداکثر سن در زمان ثبت نام 75 سال مي باشد.