کد مطلب : 68898 تاریخ مطلب : 1399/11/07

قابل توجه اعضاي محترم اتحاديه صنف نمايشگاه داران اتومبيل قم

قابل توجه اعضاي محترم اتحاديه صنف نمايشگاه داران اتومبيل قم

در اجراي تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفي موضوع برگزاري انتخابات (ميان دوره) براي تعيين اعضاي جايگزين اتحاديه صنف نمايشگاه داران اتومبيل قم (به جز رئيس اتحاديه) بدينوسيله از كليه اعضاي صنف مزبور كه داوطلب عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه مي باشند تقاضا دارد با در دست داشتن مدارك ذيل از ابتداي وقت اداري روز شنبه مورخ 11/11/99 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 25/11/99 به مدت 15 روز به محل هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در بلوار 15 خرداد جنب کوچه شماره 2 طبقه همکف اتاق 107 مراجعه و نسبت به دريافت و تکميل پرسشنامه اقدام نمايند .

تبصره: داوطلبان حائز شرايط مکلفند با مراجعه به نشاني سامانه http://election.iranianasnaf.ir نسبت به تکميل پرسشنامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، کارت­ملي، مدرک تحصيلي و عکس پرسنلي خود جهت ثبت­نام اقدام نمايند.

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام :

1 اصل و كپي پروانه كسب معتبر 1 برگ

2 اصل و كپي شناسنامه 1 برگ

3 - اصل و كپي كارت ملي 1 برگ

4- اصل و کپي مدرک تحصيلي يا اعتبارنامه 1 برگ

5- گواهي عدم اعتياد 1 برگ

6-عكس 4×3 جديد 2 قطعه

تــــذكر :

1- داشتن پروانه كسب معتبر دائم

2ـ داوطلب موظف است شخصاً نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايد .

3. داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه

4. حداکثر سن در زمان ثبت نام 75 سال مي باشد.

.