کد مطلب : 68819 تاریخ مطلب : 1399/10/08

سياري از آرايشگران قمي در تأمين مايحتاج زندگي خود مانده‌اند/رعايت 70 درصدي پروتکل‌هاي

-صنف آرايشگران ازجمله مشاغلي است که با شيوع کرونا حسابي کاروکاسبي آنان کاسته شده است و همين موضوع سبب شده که بسياري از فعالان اين صنف اين روزها با مشکلات عديده اقتصادي روبرو شوند.

به گزارش خبرگزاري تسنيم از قم، بيش از 10 ماه از شيوع بيماري کرونا در کشور و استان قم ميگذرد و در اين مدت با توجه به ايجاد محدوديتهاي فراوان، بسياري از مشاغل و حرفهها با مشکلات اقتصادي روبرو شدند.

هرچند اين محدوديتها به خاطر افزايش شيوهنامههاي بهداشتي و کاهش سرايت بيماري ايجادشدهاند ولي برخي از مشاغل مانند باشگاههاي ورزشي، فعالان در اماکن عمومي، تالارهاي پذيرايي، کافهها، آموزشگاهها، کتابخانهها، سالنهاي زيبايي و غيره در اين وانفساي شيوع کرونا بيش از ديگر مشاغل به علت ارتباطات مستقيم با مردم در مسائل اقتصادي متضرر شدهاند.

يکي از مشاغلي که در طول 10 ماه گذشته بسيار آسيبديدهاند، صنف آرايشگري است که در اين زمينه با صالحي نيا رئيس صنف آرايشگران مردانه استان قم به گفتوگو پرداختهايم.

مرتضي صالحي نيا در گفتوگو با خبرنگار تسنيم در قم، بابيان اينکه آرايشگري جزو مشاغل ضعيف جامعه است، اظهار داشت: ميزان آسيبپذيري اين صنف نسبت به بقيه اصناف بيشتر بوده و از مسئولان انتظار ميرود بهجاي محدوديتهاي کرونايي، با جا انداختن فرهنگ رعايت

رئيس صنف آرايشگران مردانه استان قم به وضعيت کشور و اعمال محدوديتها با توجه به اپيدمي ويروس کرونا در جامعه اشاره و ابراز کرد: محدوديتهاي ايجادشده براي صنف آرايشگران مردانه، مشکلات اقتصادي زيادي را به وجود آورده است.

وي به بيان مشکلات به وجود آمده براي صنف آرايشگران مردانه در استان قم پرداخت و گفت: بسياري از صاحبان اين حرفه، با توجه به شرايط پيشآمده، حتي از عهده تأمين مايحتاج و حداقل زندگي خود برنيامده و قادر به تأمين ارزاق، خوراک و پرداخت اجارهبهاي مسکن و مغازههاي خود نيز نيستند.

صالحي نيا ادامه داد: به همين منظور خسارتهاي خود را از ما خواستند و جبران مالي را از ما تقاضا کردند، درصورتيکه اين تصميم، تصميم صنف آرايشگران نبوده و متوليان امر طبق بخشنامههايي که دريافت کردند با اين موضوع برخورد و اگر محدوديتهايي اعمال شد در اين خصوص بوده است.

رئيس صنف آرايشگران مردانه استان قم با تأکيد بر اينکه رعايت پروتکلهاي بهداشتي از طرف اين صنف کمک زيادي به کمتر شدن کرونا کرده است، اضافه کرد: اين محدوديتها سبب شده از ازدحام جمعيت و مواجه با کرونا پيشگيري شود و ميتوان گفت تا حدودي توانستهايم با مديريت مشتريها به اين شکل که هر نفر را يکييکي وارد آرايشگاه کنيم جلوي مسموميتهاي کرونايي را بگيريم.

کاهش ميزان مراجعه مردم به آرايشگاه

وي به ميزان مراجعه مردم بعد از اعمال محدوديتهاي کرونايي و باز شدن آرايشگاهها اشاره و تصريح کرد: ميزان مراجعه مردم در اوايل کرونا 20 درصد بوده و بعد از اعمال محدوديتها کمتر شده است.

صالحي نيا ميزان رعايت مردم در رعايت پروتکلهاي بهداشتي و مبارزه با کرونا در آرايشگاههاي مردانه را 70 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: به 30 درصد افرادي که اين پروتکلها را رعايت نميکنند خدمات ارائه نميشود.

رئيس صنف آرايشگران مردانه استان قم يادآور شد: دراينبين برخي از واحدها به دليل مسائل مالي پذيرش اين افراد را قبول ميکنند که در اين خصوص طبق بخشنامههاي که دريافت کردهايم اخطار داده و برخي را پلمپ کردهايم.

به گفته صالحي نيا در حال حاضر حدود 700 واحد داراي پروانه کسب و مجوز بهداشت بوده و300 واحد بدون پروانه کسب در حال فعاليت در سطح استان هستند و سالانه حدوداً 50 واحد آرايشگاه به صنف آرايشگران استان اضافه ميشود.