کد مطلب : 68804 تاریخ مطلب : 1399/10/04

قابل توجه اعضاي محترم اتحاديه صنف توليد کنندگان پوشاک قم

قابل توجه اعضاي محترم اتحاديه صنف توليد کنندگان پوشاک قم

در اجراي آئين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 22 قانون نظام صنفي و با عنايت به پايان مسئوليت هيات مديره اتحاديه صنف توليد کنندگان پوشاک قم و لزوم برگزاري انتخابات جديد بدينوسيله از كليه اعضاء صنف كه داوطلب عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه خود مي باشند تقاضا دارد با در دست داشتن مدارك ذيل از ابتداي وقت اداري روز يکشنبه مورخ 06/10/99 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 20/10/99به مدت 15 روز به محل هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در بلوار 15 خرداد جنب کوچه شماره 2 طبقه همکف اتاق 107 مراجعه و نسبت به دريافت و تکميل پرسشنامه اقدام نمايند .

تبصره: داوطلبان حائز شرايط مکلفند با مراجعه به نشاني سامانه http://election.iranianasnaf.ir نسبت به تکميل پرسشنامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، کارت­ملي، مدرک تحصيلي يا اعتبارنامه، پروانه کسب و عکس پرسنلي خود جهت ثبت­نام اقدام نمايند.

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام:

 • 1-فتوکپي پروانه کسب معتبر(1 برگ)
 • 2-فتوکپي تمام صفحات شناسنامه (1 سري)
 • 3-عکس4*6(4 قطعه)
 • 4-فتوکپي کارت ملي(1 برگ)
 • 5-گواهي عدم اعتياد(1 برگ)
 • 6-فتوکپي مدرک تحصيلي ديپلم يا اعتبارنامه(1 برگ)

تذکر:

 • 1-داشتن پروانه کسب معتبر دائم
 • 2-داوطلب موظف است شخصا نسبت به تکميل فرم مربوطه اقدام نمايد
 • 3-داشتن مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره
 • 4-داشتن حداکثر 75 سال سن در زمان ثبت نام
 • 5-ارائه اصل مدارک الزامي است.

هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي

شهرستان قم