کد مطلب : 68803 تاریخ مطلب : 1399/10/04

قابل توجه اعضاء محترم اتحاديه صنف بافندگان، توليد و فروش فرش دستباف قم

قابل توجه اعضاء محترم اتحاديه صنف بافندگان، توليد و فروش فرش دستباف قم

در اجراي تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفي موضوع برگزاري انتخابات (ميان دوره) براي تعيين اعضاي جايگزين اتحاديه صنف بافندگان، توليد و فروش فرش دستباف قم (يک نفر عضو هيات مديره و دو نفر عضو علي البدل) بدينوسيله از كليه اعضاي صنف مزبور كه داوطلب عضويت در هيات مديره اتحاديه مي باشند تقاضا دارد با در دست داشتن مدارك ذيل از ابتداي وقت اداري روز شنبه مورخ 06/10/99 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 20/10/99 به مدت 15 روز به محل هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در بلوار 15 خرداد جنب کوچه شماره 2 طبقه همکف اتاق 107 مراجعه و نسبت به دريافت و تکميل پرسشنامه اقدام نمايند .

تبصره: داوطلبان حائز شرايط مکلفند با مراجعه به نشاني سامانه http://election.iranianasnaf.ir نسبت به تکميل پرسشنامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، کارت­ملي، مدرک تحصيلي يا اعتبارنامه، پروانه کسب و عکس پرسنلي خود جهت ثبت­نام اقدام نمايند.

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام:

 • 1-فتوکپي پروانه کسب معتبر(1 برگ)
 • 2-فتوکپي تمام صفحات شناسنامه (1 سري)
 • 3-عکس4*6(4 قطعه)
 • 4-فتوکپي کارت ملي(1 برگ)
 • 5-گواهي عدم اعتياد(1 برگ)
 • 6-فتوکپي مدرک تحصيلي ديپلم يا اعتبارنامه(1 برگ)

تذکر:

 • 1-داشتن پروانه کسب معتبر دائم
 • 2-داوطلب موظف است شخصا نسبت به تکميل فرم مربوطه اقدام نمايد
 • 3-داشتن مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره
 • 4-داشتن حداکثر 75 سال سن در زمان ثبت نام
 • 5-ارائه اصل مدارک الزامي است.