کد مطلب : 66769 تاریخ مطلب : 1399/09/20

پايبندي 85 درصد اصناف به اعمال محدوديت‌ها کرونايي در قم

مديرکل مديريت بحران استان قم گفت: با توجه به اعمال محدوديت‌ها 85 درصد اصناف قم به اين محدوديت‌ها پايبند بودند.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف مر کز استان قم محسن اروجي در جلسه ستاد پيشگيري،هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان که در سالن جلسات استانداري برگزار شد، اظهار داشت: از 28 آبان ماه اعمال محدوديتها شروع شد و براي اين امر 16 جلسه تشکيل شد، طبق گزارشها 85 درصد اصناف ملزم به پايبندي به اين محدوديتها بودند و در اين زمينه نيز استان موفق بود.

به گفته وي، بايد از اتاق اصناف،نيروي انتظامي، مرکز بهداشت واداره کل ورزش و جوانان بايد براي اين همکاري تشکر و از شهرداري هم براي تبليغ در بلندگوها براي تعطيلي اصناف هم تقدير فراواني کنيم.

تشديد نظارتهاي يلدايي در قم

رئيس اتاق اصناف قم هم در اين جلسه بيان کرد: با توجه به نزديک شدن به شب يلدا نظارتها و بازرسيها از اصناف تشديد ميشود، صفهاي ناخواستهاي براي مرغ و روغن تشکيل يافته که از اراده ما خارج بوده است.

حسن احمدلو بيان کرد: با اقدامات سازمان صمت؛ و معاونت اقتصادي استانداري قم پروتکلهاي بهداشتي در فروشگاههاي زنجيرهاي رعايت شده و تاکنون بيش از 6 هزار و 558 مورد بازرسي بهصورت ارشادي صورت گرفته است.

منبع :خبرگزاري تسنيم