کد مطلب : 66587 تاریخ مطلب : 1399/08/15

توضيحات رييس اتحاديه ميوه و بار فروشان استان قم در خصوص وضعيت ميوه و تره بار در قم

رييس اتحاديه ميوه و بارفروشان استان قم گفت: قيمت ميوه و تره بار در قم مناسبت تر از ساير استان هست.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف مرکز استان قم، عباس موحدي طي گفتگويي با اشاره به قيمت ميوه و تره بار در قم عنوان کرد:از انجا که در ميدان تره بار قم ميوه ها از استان هاي مختلف مي آيد همين امر سبب شده تا قيمت ميوه در قم مناسبت تر از ساير استان ها باشد.

وي با بيان اينکه عرضه و تقاضا مي تواند در کاهش و يا افزايش ميوه موثر باشد بيان داشت: لذا نمي توان نرخ ثابتي را براي ميوه و تره بار براي مدتي تعيين کرد و در بسياري از استان ها نيزهمين گونه است.

رييس اتحاديه ميوه و بار فروشان استان قم با اشاره به فراواني بسياري از ميوه ها افزود: خوشبختانه امسال ميوه هاي مختلف به اندازه کافي در سطح بازار و ميادين ميوه و تره بار وجود دارد.

وي پيرامون افزايش قيمت گوجه طي روزهاي اخير بيان داشت: يکي از دلايل افزايش قيمت گوجه صادرات ان به کشورهاي اطراف است ولي با رسيدن محصولات جنوب طي هفته هاي اخير شاهد کاهش قيمت گوجه خواهيم بود.

وي در خصوص نظارت بر ميوه و تره بار توضيح داد: تنوع و وجود انواع ميوه ها، نظارت را کمي مشکل کرده است، ولي با اين وجود نظارت لازم توسط اتحاديه در ميادين انجام ميشود.