کد مطلب : 66505 تاریخ مطلب : 1399/07/14

اطــلاعيـــــــــه انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي و صنوف وابسته قم

قابل توجه اعضاي محترم اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي و صنوف وابسته قم

در اجراي تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفي موضوع برگزاري انتخابات (ميان دوره) براي تعيين اعضاي جايگزين اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي و صنوف وابسته قم(نائب رئيس اول؛نائب رئيس دوم؛دبير،؛خزانه دار و بازرس)(اصلي و علي البدل) بدينوسيله از كليه اعضاي صنف كه داوطلب عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه مي باشند تقاضا دارد با در دست داشتن مدارك ذيل از ابتداي وقت اداري روز شنبه مورخ 19/07/99 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 03/08/99 به مدت 15 روز به محل هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در بلوار 15 خرداد جنب کوچه شماره 2 طبقه همکف اتاق 107 مراجعه و نسبت به دريافت و تکميل پرسشنامه اقدام نمايند .

تبصره: داوطلبان حائز شرايط مکلفند با مراجعه به نشاني سامانه http://election.iranianasnaf.ir نسبت به تکميل پرسشنامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، کارت­ملي، مدرک تحصيلي و عکس پرسنلي خود جهت ثبت­نام اقدام نمايند

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام :

1 اصل و كپي پروانه كسب معتبر 1 برگ

2 اصل و كپي شناسنامه 1 برگ

3 - اصل و كپي كارت ملي 1 برگ

4- اصل و کپي مدرک تحصيلي يا اعتبارنامه 1 برگ

5- گواهي عدم اعتياد 1 برگ

6-عكس 4×3 جديد 2 قطعه

تــــذكر :

1- داشتن پروانه كسب معتبر دائم

2ـ داوطلب موظف است شخصاً نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايد .

3. داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه

4. حداکثر سن در زمان ثبت نام 75 سال مي باشد.