کد مطلب : 66462 تاریخ مطلب : 1399/07/03

اطــلاعيـــــــــه اتحاديه صنف فروشندگان و تعميرکنندگان تلفن ثابت و همراه قم

قابل توجه اعضاي محترم اتحاديه صنف فروشندگان و تعميرکنندگان تلفن ثابت و همراه قم

در اجراي آئين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 22 قانون نظام صنفي و با عنايت به پايان مسئوليت هيات مديره اتحاديه صنف فروشندگان و تعميرکنندگان تلفن ثابت و همراه قم و لزوم برگزاري انتخابات جديد بدينوسيله از كليه اعضاء صنف كه داوطلب عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه مي باشند تقاضا دارد با در دست داشتن مدارك ذيل از ابتداي وقت اداري روز دوشنبه مورخ 07/07/99 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 21/07/99 به مدت 15 روز به محل هيات اجرائي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در بلوار 15 خرداد جنب کوچه شماره 2 طبقه همکف اتاق 107 مراجعه و نسبت به دريافت و تکميل پرسشنامه اقدام نمايند .

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام :

1 اصل و كپي پروانه كسب معتبر 1 برگ

2 اصل و كپي شناسنامه 1 برگ

3 - اصل و كپي كارت ملي 1 برگ

4- اصل و کپي مدرک تحصيلي يا اعتبارنامه 1 برگ

5- گواهي عدم اعتياد 1 برگ

6-عكس 4×3 جديد 2 قطعه

تــــذكر :

1- داشتن پروانه كسب معتبر دائم

2ـ داوطلب موظف است شخصاً نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايد .

3. داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه

4. داشتن حداکثر 75 سال سن در زمان ثبت نام